Poręczenia kredytów i
pożyczek

Dla Kogo ?

Oferta skierowana jest do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, zarówno tych, które rozpoczynają działalność na rynku jak i tych, które już funkcjonują. Warunkiem jest prowadzenie działalności lub realizowanie inwestycji na terenie Województwa Małopolskiego.

 

Jaką rolę odgrywa poręczenie dla Przedsiębiorcy?

Poręczenie to instrument finansowy umożliwiający zabezpieczenie wierzytelności banku wynikającej z umowy kredytowej. Dzięki poręczeniu, Przedsiębiorca ma możliwość korzystania z kredytów i pożyczek w kwotach znacznie przekraczających wartość posiadanego przez niego zabezpieczenia. Innymi słowy, otwieramy drogę do uzyskania większych środków z banków, co ma przecież znaczący wpływ na rozwój przedsiębiorstwa. Firmy mają możliwość kredytowania swojej inwestycji pomimo braku wystarczających zabezpieczeń lub na poziomie kilkukrotnie przekraczającym posiadane zabezpieczenia.

Szczegóły oferty:

  • poręczamy kredyty i pożyczki na okres do 10 lat
  • jednostkowa wartość poręczenia to aż 600 tys. zł
  • oferujemy poręczenia pomostowe do czasu ustanowienia innych zabezpieczeń
  • nie wymagamy wkładu własnego w przedsięwzięcie
  • z poręczenia mogą skorzystać również firmy dopiero rozpoczynające działalność
  • zabezpieczeniem udzielonego poręczenia jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową

Opłaty:

Dla kredytów i pożyczek spłacanych jednorazowo na koniec okresu kredytowania:

  - do 12 miesięcy - 1,5% kwoty poręczenia

  - powyżej 12 miesięcy - 1,5% kwoty poręczenia oraz dodatkowo 0,4% kwoty poręczenia za każdy rozpoczęty rok powyżej

Dla kredytów i pożyczek spłacanych ratalnie:

- do 12 miesięcy - 1,2% kwoty poręczenia

- od 13 do 24 miesięcy - 1,5% kwoty poręczenia

- od 25 do 36 miesięcy - 1,8% kwoty poręczenia

- od 37 do 60 miesięcy - 2% kwoty poręczenia

- powyżej 60 miesięcy - 2,5% kwoty poręczenia

Jak możemy pomóc?

Zaznacz kwotę poręczenia
i wypełnij dane kontaktowe - dla Twojej wygody oddzwonimy lub odpiszemy.

Kwota poręczenia: 5000 zł

5000 zł600 000 zł