Poręczenia należytego
wykonania umowy,
rękojmi za wady i
gwarancji jakości

Dla Kogo?

Oferta skierowana jest do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, zarówno tych, które rozpoczynają działalność na rynku jak i tych, które już funkcjonują. Warunkiem jest prowadzenie działalności lub realizowanie inwestycji na terenie  Województwa Małopolskiego.

Szczegóły oferty:

Poręczenia wystawiane są na rzecz podmiotów biorących udział w postępowaniach przetargowych:

  • organizowanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
  • organizowanych bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych
  • podmiotom będącym podwykonawcami podmiotów opisanych powyżej, z którymi podmiot ten zawarł zaakceptowaną przez organizatora przetargu umowę o podwykonawstwo.

Opłaty:

1. Opłata za udzielenie poręczenia, pobierana jednorazowo:

a) 2% od kwoty poręczenia min. 100,-zł - dotyczy poręczeń udzielanych na okres do 36 miesięcy

b) 3% od kwoty poręczenia min. 100,-zł - dotyczy poręczeń udzielanych na okres powyżej 36 miesięcy

2. Opłata za korzystanie z poręczenia, pobierana jednorazowo:

a) 0,1% min. 50 zł, od kwoty poręczenia za każdy rozpoczęty okres trzech miesięcy, liczony od daty wystawienia do daty ważności poręczenia - dotyczy poręczeń udzielanych na okres do 12 miesięcy

b) 0,3% min. 50 zł, od kwoty poręczenia za każdy rozpoczęty okres trzech miesięcy, liczony od daty wystawienia do daty ważności poręczenia - dotyczy poręczeń udzielanych na okres od 12 miesięcy do 60 miesięcy

c) 0,5% min. 50 zł, od kwoty poręczenia za każdy rozpoczęty okres trzech miesięcy, liczony od daty wystawienia do daty ważności poręczenia - dotyczy poręczeń udzielanych na okres powyżej 60 miesięcy

Jak możemy pomóc?

Zaznacz kwotę poręczenia
i wypełnij dane kontaktowe - dla Twojej wygody oddzwonimy lub odpiszemy.

Kwota poręczenia: 5000 zł

5000 zł600 000 zł