Władze firmy

Wspólnicy MRFP Sp. z o.o.
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
Bank Gospodarstwa Krajowego
Województwo Małopolskie

Rada Nadzorcza MRFP Sp. z o.o.
Łukasz Kossacki - Lytwyn - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Aneta Daniszewska - Skoczek - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Józef Gancarz - Członek Rady Nadzorczej
Urszula Layer - Członek Rady Nadzorczej
Małgorzata Małek - Członek Rady Nadzorczej

Zarząd MRFP Sp. z o.o.
Andrzej Cyganowski - Prezes Zarządu